VI / ENG

INTERIOR PHOTO

Dưới đây là hình ảnh hoàn thiện những dự án mà chúng tôi đã thực hiện. Những sản phẩm chỉn chu thể hiện đúng tinh thần cũng như sự tỉ mỉ trong công việc mà chúng tôi đặt ra giúp đưa những ý tưởng ra tới thực tế.

TPA APARTMENT

by Kooperman

KOSMO TTHANH APARTMENT

by Kooperman

ANCORA APARTMENT

by Kooperman

T2 HOUSE

by Kooperman

KOOPERCHITECT OFFICE

by Kooperman