VI / ENG

KOOPERCHITECT OFFICE

• Project: Kooper office
• Location: Phuong Liet – Hoang Mai – Ha Noi
• Area: 80m2
• Design & Contruction: KOOPERCHIECT
• Year: 2018

Văn phòng đầu tiên từ ngày mới bắt đầu, đó không chỉ là nơi chúng tôi làm việc để cho ra những sản phẩm tốt nhất mà còn là một kỷ niệm. Với những con người đã bên nhau qua năm tháng và gắn kết để có một KOOPERCHITECT như ngày hôm nay.

Bài viết liên quan

T2 HOUSE

by Kooperman

TPA APARTMENT

by Kooperman