VI / ENG

BE KUHBEMAN

Để hiểu rõ vai trò của thiết kế sản phẩm, chúng ta cần nói đến những vai trò mà một nhà thiết kế sản phẩm có thể đảm nhận và cách chúng hỗ trợ nhau như thế nào.

KUHBEMAN